Werkwijze

Stel, u wilt een verhaal vertellen of u wilt kennis overdragen. U kiest daarbij voor een ouderwets boek dat je in handen kunt hebben in plaats van een vluchtige digitaal medium. Dan bent u bij Woord in blik aan het juiste adres.

In overleg en aan de hand van verschillende voorbeelden wordt bepaald wat voor een soort boek het zal gaan worden. De opmaak van binnenwerk wordt besproken. U levert de tekst digitaal aan.

Met de digitaal aangeleverde tekst wordt het binnenwerk opgemaakt. Hierna volgt een correctieslag.

In deze volgorde wordt ook het omslag ontworpen. Het omslag is zeer bepalend voor de uitstraling van het hele boek. Op basis van eventueel bestaande ideeën wordt een voorstel besproken en uitgevoerd.

Als de maat, dikte en oplage van het boek bekend worden, wordt de prijs voor het drukken aangevraagd.

Zo groeien we naar het eind product. Hoewel er veel stapjes gezet moeten worden, kan het opmaken vrij snel (1 - 2 weken) verlopen. De correcties nemen meestal meer tijd in beslag. Als alle bestanden zijn goedgekeurd kan er gedrukt gaan worden. Dit neemt 3 - 4 weken in beslag.

Wat kost dat nou?

Bij het maken van boek een zijn er veel variabelen: het aantal woorden, het soort boek (dichtbundel, fotoboek, roman), keuze van papier, formaat, omslag hard, zacht met of zonder flappen, aanwezigheid van beeldmateriaal enzovoorts. Het is onmogelijk zonder inzicht vooraf een goede prijs af te geven voor het produceren van een boek.

Een hele grove richtprijs voor een softcover boek van 96 pagina's met een maximaal formaat binnen van 170 mm breed en 270 mm hoog:
Opmaken van binnenwerk (zwart bedrukt) en omslag (full color): € 900,-
Drukwerk 200 exemplaren: € 600,-
Prijzen exclusief btw tarief (bij uitzondering geldt het hoge btw tarief).