Meer repercussies uit het Russisch

Het tweede deel van de serie Repercussies.

Er zijn genoeg Nederlanders en Vlamingen die van geen enkele dichter in deze bundel ooit hebben gehoord. Er zijn er ook die er een aantal kennen, of een groot aantal, maar meestal alleen van horen zeggen. En er zijn slavisten en andere ingewijden die de meeste namen kennen, maar vaak niet meer dan dat. Edoch, er is geen slavist in de Lage Landen die ze, eer hij dit boek in handen kreeg, allemaal kende. De vertaler ook niet.

Het begon bij Poetry International 2019 toen hij iemand (een niet onbekend Rotterdams schrijver) een vertaling van een gedicht van Paoestovski beloofde. Toen werd het idee voor dit boek geboren en via allerlei dichtbundels en verzamelde werken – en de onvolprezen krochten van het Internet – ten uitvoer gebracht.

Betreedt u deze steppe van de Russische dichtnatuur en plukt u alle honderd bloemen!

ISBN: 978-94-91389-16-0
Winkelprijs: € 17,50
Eerste uitgave: 2020
Auteurs: 100 dichters, zie inkijk exemplaar
Vertaling: Arie van der Ent
Softcover: 140 x 210 mm
Pagina's: 224
Informatie: email

Boekverkopers kunnen contact opnemen met Ef en Ef Media

Vertaler Arie van der Ent leest voor
Repercussies besproken in het tijdschijft De Parelvisser

Hoewel het bij het verschijnen van de eerste repercussies (2019) nog niet de bedoeling was, heeft de serie zich ontwikkeld tot een compleet overzicht van 'alle' dichters uit Rusland, vanaf 1620, die tot voor de tweede wereldoorlog hun belangrijkste werk publiceerden, 4 eeuwen, 430 dichters, zo'n 700 gedichten. Dit zou wel eens de grootst bloemlezing vertaalde poëzie ter wereld kunnen zijn. Elke dichter is voorzien van een portret, korte levensbeschrijving en één gedicht. Van grotere dichters werd iets meer (ongepubliceerd) werk opgenomen.